Femsan

 
 
 Tarihçe
 Vizyon & Misyon
 Kalite, Çevre ve İSG Politikamız
 KVKK Politikamız
 Sertifikalarımız
 Referanslarımız
 Satınalma Şartları
Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

Kalite Politikamız

1995 yılında kurulan FEMSAN Elektrik Motorları Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin amacı; dünyada elektrik motorları alanındaki teknolojik yenilikleri de sürekli takip ederek, elektrik motorları tasarımı, üretimi, kalifikasyonu bakım ve onarımını yapmaktır.

 • FEMSAN Vizyon, misyon, stratejik amaçlarımız ve temel değerlerimiz doğrultusunda;
 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak ürün ve hizmetleri, geri bildirimleri etkin bir şekilde yöneterek, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşıyarak sunmayı;
 • FEMSAN Kalite Yönetim Sistemini paydaşlarımızın katılımı ve uygun teknoloji altyapısı ile sürekli iyileştirmek, süreçlerimizin performansını etkin bir ölçüm sistematiği ile izlemeyi ve ölçmeyi;
 • Paydaşlara değer katan ve yön veren çözümler sunmak amacıyla, FEMSAN insan kaynağı yetkinliklerinin sürekli gelişimini sağlamayı Kalite Politikası olarak benimsemiştir.

Çevre Politikamız

 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
 • Tüm faaliyetlerimizde enerji tasarrufunu teşvik edecek ve küresel ısınmayı azaltmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi,
 • Çevre Politikamızı tüm çalışanlarımıza bildirecek ve çevre koruma konusundaki bilgilerini artıracağımızı,
 • Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltıp, geri dönüşümlü olmalarını sağlayacağımızı ve tekrar kullanacağımızı,
 • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştireceğimizi,
 • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlayacağımızı
 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,

taahhüt ederiz.

İSG Politikamız

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı,
 • Firmamız sınırları içerisinde çalışan personel ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliğini sağlamayı,
 • Tesisimizde veya bölgemizde meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi,
 • Firmamızda İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini arttırmak için eğitim faaliyetleri planlamayı ve sürdürmeyi,
 • Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,
 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı

taahhüt ederiz.

FEMSAN ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Melih Turan İPEKÇİ
Genel Müdür 

Harmandere Mah. Şehit Mehmet Güney Sk. No:11 Kurtköy-Pendik, İstanbul
Tel: 0-216-378 88 88, Faks: 0-216-482 50 52, E-Posta: bilgi@femsan.com


       
Web Tasarım & Uygulamaları: İstanbulNet